HABERLER

MAKALE   Membran filtrasyon düzeneği hazırlanır ve bağlantıların doğru ve sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Filtre desteği ve üzerindeki huni, bek alevinden geçirilerek steril edilir. Alevden geçirilmiş bir pens yardımıyla koruyucusundan çıkartılan steril membran filtre, filtre desteği üzerine dikkatlice yerleştirilir. Membran filtrenin tam olarak yerleşmesi önemlidir. Huni yerine yerleştirilir ve çalışılacak örnek huni içerisine konur. Vakum pompası çalıştırılarak, musluk açılır ve filtrasyon işlemi başlamış olur. İşlem tamamlandıktan sonra vakum musluğu ve vakum pompası kapatılır. Bek alevinden geçirilen bir pens yarıdımyla membran filtre alınır, analizi yapılacak mikroorganizma için uygu besiyeri üzerine yerleştirilir. Besiyerleri TERS ÇEVRİLMEDEN inkübatöre kaldırılır ve uygun sıcaklık ve sürede inkübe edilirler. Makale'nin

Balık Kurutma Teknolojisi

4 ay önce 372 Okunma
MAKALE Kurutma yöntemleri:

1. hava ya da hava teması ile kurutma: ısı sıcak havadan veya sıcak bir yüzeyden balığa transfer edildiğinde, nemin taşınması için bağlın çevresinde oluşturulan hava hareketlerinden yaralanılır.

2. vakum kurutma: azalan basınç altındaki balıktan daha büyük orandaki suyun buharlaştırılarak yayılan buharın vakum ile alınması ve ısınmış yüzeylerle uzaklaştırılmasıdır.

Tüm temel sistemler ise iki başlık altında toplanmıştır.

1. doğal yöntemler:
- açık havada kurutma
- kuru tuzlama ile kurutma

  AÇIK HAVADA KURUTMA

Balığın bas kısmı kesilip iç organları çıkarıldıktan ve iyice yıkandıktan sonra balıklar çift olarak kuyruklarından bağlanır ve kurutulmak üzere çubuklara dizilirler. Balığı yıkamak için %5’lik tuzlu su veya temiz deniz suyu tavsiye edilir. Makale'nin
YÖNTEM 1.1. Genel Bilgi Yağ tayininin amacı;
Gıdanın kalitesini belirlemek,
Üretimi yapılacak gıdanın yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamaktır.
Ayrıca bazı gıdalarda (örneğin sütte), su katılarak yapılan hilenin saptanmasında da kullanılır.
Gerber yöntemi genellikle süt ve süt ürünlerinde kullanılan bir yöntemdir. Gerber yöntemiyle doğru sonuç alabilmek için çok dikkatli çalışılmalıdır. Analiz sonunda bulunan sonuç Türk Gıda Kodeksi’ndeki yağ kriterleriyle karşılaştırılır. 
1.2. İlkesi Gıda örneğindeki;
Protein ve zor çözünen tuzların derişik sülfürik asit ve amil alkolde çözündürülmesi, Yağ emülsiyonunun parçalandıktan sonra ısıtılması, Santrifüj edildikten sonra bütirometrenin skalasından yağın %’sini okunması ilkesine dayanır. Makale'nin
MAKALE Gıda güvenliği nedir?

Gıda güvenliği kavramı “gıdanın hazırlanması ya da yenmesi sırasında tüketiciye zarar vermeyecek şekilde kullanım yönergelerine uyulması” demek.1 Koruma ve kontrol konusundaki risk yönetimi tedbirleri arttığı için, yediklerimiz geçmişe kıyasla daha az tehlike içeriyor. (örneğin pastörizasyon gibi saklama yöntemleri, daha yüksek hijyen standartları, daha iyi depolama ile nakliye koşulları ve tarımsal kimyasalların kullanımındaki en iyi uygulamalar). Makale'nin
MAKALE İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.  
HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir. TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalıdır. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsar.

İlk olarak 1959-1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP’in daha sonra 1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commısıon) tarafından prensipleri yayınlanmıştır. Makale'nin
MAKALE Temizlik İşlemi:

Dezenfeksiyon öncesi yapılan bir işlem olup yüzeylerde bulunan çeşitli kir maddelerinin sıcak su ve/veya temizlik maddeleri (Deterjanlar) kullanılarak uzaklaştırılmasıdır.
Bu şekilde kir maddeleri, içerisinde bulunan çeşitli mikroorganizmalarla birlikte uzaklaştırılmakta veya mikroorganizmaların bu maddeler vasıtasıyla yüzeylerde bulunmaları engellenmektedir.

  Bitkisel özütlerden elde edilmiş DiaNatura Safe doğal içerikli dezenfektandır. Hem gıda üretim havası ve üretim yüzeylerinin dezenfeksiyonu, hem de direk gıda yüzeyinin dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır.  Tamamen doğal yapıda olduğu için insan sağlığı açısından hiçbir yan etkisi yoktur. DiaNatura Safe hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ. Makale'nin
YÖNTEM Hesaplama

Pour Plate yöntemi ile çalışıldığında sonuç verilecek her iki sıcaklık içinde platteki koloni sayısının 30–300 aralığında olması ve kolay sayım yapılması da göz önünde bulundurulmalıdır.    Membran Filtre yöntemi ile çalışıldığında membran üzerinde 20–200 aralığında koloni sayılacak şekilde bir numune hacmi seçilmelidir.
Toplam bakteri sayımının birimi CFU/mL’dir. CFU (Coloni-Forming Units) Koloni Oluşturan Birimler(KOB) anlamını ifade etmektedir.
Hangi yöntem ile çalışılırsa çalışılsın sonuç verirken sonuç ve birimi ile beraber çalışma yöntemi, inkübasyon sıcaklığı, inkübasyon süresi ve kullanılan besi yeri de mutlaka belirtilmelidir. Makale'nin
MAKALE   1- ASESÜLFAM POTASYUM (ASESÜLFAM-K) E950: Düşük kalorili bir tatlandırıcı. Şekerden tam 130 kat tatlı ama kalorisi düşük. Şekere yakın bir tatlılıkta ama çok kullanılırsa ağızda metalik bir tat da bırakmakta. Genellikle aspartamla birlikte kullanılır. Süt ve süt ürünlerinde, diyet ürünlerde, meyveli yoğurtlar, hazır tatlılar ve pudinglerde kullanılmakta. Yenmesi uygun mu? Hayır. Yapılan fare deneylerinde uzun ve çok miktarlarda kullanımın göğüs ve organ tümörlerine, akciğer ve solunum yolu hastalıklarına sebep olduğu. Kısa süreli ama çok miktarda kullanımda metal bulanıklık baş ağrısı ve depresyona yol açtığı tespit edilmiş.
 2- ANNATTO E160b : Tropik bir ağaç olan bixa orellanonun tohumlarından elde edilen bir katkı maddesidir. Renk ve aroma amaçlı olarak kullanılır. Makale'nin
MAKALE Çoğu gıda zehirlenmesi olaylarına, hızla çoğalan bakteriler yol açar. Bazı bakterilerin sayısı, nem, yiyecek maddesi, sıcaklık ve süre açısından uygun koşullar sağlandığında, bir taneden milyonlara yükselebilir. Ne kadar fazla bakteri mevcutsa, hastalanma olasılığı o kadar yükselir.  Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 5 milyon kişi gıda zehirlenmesinden mağdur olmakla birlikte, bunun sadece küçük bir azınlığı doktora başvurmakta ve zehirlenme nedenini tespit etmek için her yıl 100.000'den az olay test edilmektedir.Gıda zehirlenmesi genellikle 1 ila 3 gün sürer; ancak, enfeksiyonun türü ve şiddetine bağlı olarak bir haftaya kadar devam edebilir. Genellikle, enfeksiyondan sonra bir hafta içinde tam iyileşme görülür.  
Etkenler besinlere nasıl bulaşır?

Çevremizdeki ortam mikroorganizmalarla doludur. Makale'nin

Su Analizleri

5 ay önce 664 Okunma
MAKALE Su analizleri; su içerisinde bulunan ve hastalık oluşumuna yol açabilecek mikroorganizmalar ile birlikte suyun mikrobiyolojik kalitesinin ölçümlenmesinde büyük rol oynayan analiz çeşitleridir. Tüketici sağlığı açısından önem taşıyan su analizleri, su analiz laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Su, büyük oranda zengin organik madde içerebilir. Bu sebeple patojen bakteri üremesine elverişlidir. Bu bakteriler ise insan vücudunda çeşitli bakterilerin oluşmasına neden olmaktadır. Su analizleri bu durumun önüne geçmek ve sağlıklı su tüketimi sağlamak amaçlı gerçekleştirilmektedir.  
Su analiz laboratuvarı içerisinde kullanılan su analiz yöntemleri, içeriğin incelenmesini ve bakteri bulunan suların belirlenmesini sağlar. Su analizi 2 çeşit yöntemle yapılmaktadır. Makale'nin
MAKALE CRD solunum yolu hastalığına yakalanan hayvanlar diğer sağlıklı olanlardan hemen ayırt edilmelidir.  
CRD Hastalığı Sebepleri

Tavuklarda solunum yolu rahatsızlıklarının birçok sebebi bulunmaktadır. Bunların başlıcalarını sıralayacak olursak:

Aşırı sıcak ve nemli ortam
Beslenme ve havalandırma yetersizliği
Isıtma sisteminin yetersizliği
Yaşam ortamının düzenli temizlenmemesi
Kümesteki hayvan sayısının gerektiğinden fazla oluşu
Taşınma sırasındaki kötü koşullar
Mevcut olanların arasına yeni dahil olanlar

CRD hastalığına yakalanan hayvanlarda en yaygın görülen bakteri “Mycoplasma Gallisepticum” olarak bilinir. Genellikle şişmiş sinüsler, hapşırma ve köpüklü sulu gözler ile ilişkilidir. Bazı durumlarda eklem şişmelerine ve topallamalara neden olur. Yumurta kabuğunu enfekte edebilir. Makale'nin
MAKALE Et Ürünlerinde Mikrobiyolojik Bozulmalar

Taze et kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle mikrobiyolojik bozulmalara karşı en duyarlı gıdalardan biridir. Genel olarak sağlıklı bir hayvanın kas dokusu sterildir. Taze etlerde mikrobiyolojik bozulmalar aerobik ve anaerobik olarak ikiye ayrılırlar.

Aerobik Bozulma; Yüzeyde yapışkanlık: Pseudomonas, Alcaligenes, Aeromonas, Streptococcus, Bacillus,Lactobacillus türleri neden olur. Et renginin değişmesi:Kadeverin lisisnin,Putresin ise ornitin veya arginin dekarboksilasyonu yoluyla oluşur. Küf gelişmesi:Yüzeydeki su aktivitesinin 0,96-0,95 in altına düştüğü zaman küfler gelişmeye başlar.

Anaerobik Bozulma; Pütrit bozulma;Clostridium ve bazı Bacillus türleri sebep olur.
Ekşime;Clostridium türleri ve Laktik asit bakterileri sebep olur. Makale'nin