HABERLER

MAKALE
BESİ YOĞUN TAM YEMLERİ

Sığır Besi Yoğun Tam Yemleri

Sığır Besi Başlangıç Yoğun Tam Yemi: Bu yem entansif sığır besisinde hayvanlar 150-250 kg canlı ağırlık sınıfında iken, hayvanların yaşama ve verim payı (günlük canlı ağırlık artışı) gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılacaktır.

Sığır Besi Büyütme ve Geliştirme Yoğun Tam Yemi: Bu yem entansif sığır besisinde hayvanlar 250-350 kg canlı ağırlık sınıfında iken, hayvanların yaşama ve verim payı (günlük canlı ağırlık artışı) gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılacaktır.

Sığır Besi Bitirme Yoğun Tam Yemi: Bu yem entansif sığır besisinde hayvanlar 350 kg ve yukarısı canlı ağırlık sınıfında iken, hayvanların yaşama ve verim payı (günlük canlı ağırlık artışı) gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılacaktır. Makale'nin
MAKALE Gıda bozulmasında en önemli etken mikroorganizmalardır. Mikroorganizmalar mayalar, küfler ve bakteriler gibi çok küçük canlılardır. Gıdalara çeşitli şekillerde bulaşan mikroorganizmalar gıdaları kendi gelişmeleri için besin kaynağı olarak kullanırlar. Mikroorganizmalar gıdalara bulaştıktan sonra hızla çoğalır, besin öğelerini tüketir. Enzimatik değişmelere yol açar ve yeni bileşikler sentezleyerek ya da mevcut bileşikleri parçalayarak hoşa gitmeyen tat ve aroma oluştururlar. Bu durumda gıdaların bozulmasına neden olmaktadır. Gıdalara bulaşan mikroorganizmalar patojen(hastalık yapıcı) nitelikte oldukları zaman sağlık açısından risk oluştururlar.  Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen başlıca faktörler şunlardır: 1. Besin öğeleri (Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral v.b.)
2. Su aktivitesi (Gıdanın nem içeriği)
3. Asitlik, pH
4. Sıcaklık
5. Makale'nin

Clostridium Botulinum Nedir?

6 ay önce 1476 Okunma
MAKALE Botulizm Nedir?

Clostridium botulinum toksininin neden olduğu bir hastalıktır. Besin kaynaklı botulizm, ticari ya da evde hazırlanan konserve, sucuk ve jambon gibi anaerob, vakumlu, tuzsuz ya da şekersiz ortamda depolanmış besinlerin pişirilmeden yenmesiyle; bebeklik botulizmi, 1 yaşından küçük bebeklerde botulinum sporları içeren balın yenmesiyle; yara botulizmi, yaraya bulaşan sporların ürettikleri toksine bağlı oluşur. Botulinum toksini besinlere, suya karıştırılarak biyolojik terör aracı olarak kullanılabilir. Bu durumda ağız yoluyla alındığında ya da toz biçiminde solunduğunda zehirlenme tablosu oluşturur.

Ağız yoluyla bir tadımlık (0,05 mikrogram) botulinum toksininin alınması bile zehirleyicidir. Öldürücü miktarları; 70 kg’lık bir yetişkinde ven içine verildiğinde 0,09-0,15 mikrogram, solunum yoluyla alındığında 0,8-0,9 mikrogram, ağız yoluyla alındığında 70 mikrogramdır. Makale'nin
MAKALE Tavuk Hastalılarının Sebepleri Kaliteli ve bol miktarda ürün alabilmek ancak sağlıklı hayvanlarda mümkündür. Bu sebeple hastalıların ortaya çıkış yetiştiriciler tarafından çok iyi bilinmelidir.

Hayvan hastalıkları denilince şu asla akıldan çıkartılmamalıdır.Hangi hayvan ve hastalık olursa olsun hastalığa karşı önlem almak hastalıkla uğraşmaktan daha kolay ve ucuzdur. Diğer çiftlik hayvanları gibi tavukların da pek çok hastalığı vardır. Üstelik bunların çoğunun tek korunma yolu aşıdır. Hastalık çıktığında tedavi ya hiç yoktur; ya da çok az etkilidir. Tavuk hastalıklarının önemli bir bölümü gözle örülemeyecek kadar küçük canlılara verilen addır. Bunlar genel olarak 3 grupta toplanır. Mantarlar bu gruplardan biridir. Bunlar da gözle görülmez ve bazıları hastalık yapar . Ancak her mantar zararlı değildir. Makale'nin
MAKALE Türkiye’de gıda amaçlı üretimi yapılan damızlık kanatlılar, yumurtacı tavuklar, broylerler ve hindileri kapsayan ve halk sağlığı önemi olan Salmonella serotiplerinin izlenmesi ve elde edilen bulgulara göre Salmonella sıklığının azaltılmasını hedefleyen Ulusal Salmonella Kontrol Programı yayınlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ile 2014-2017 yılları arasında yürüttüğü ‘Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında hazırlanan Ulusal Salmonella Kontrol Programı yayınlandı.  
‘Ulusal Salmonella Kontrol Programı’ ile broyler, yumurtacı tavuklar ve hindilerde AB ülkelerinde olduğu gibi halk sağlığı açısından önemi olan Salmonella serotipleri arasında olan S.Enteritidis ve S. Makale'nin

Gıdaların Dondurulması

6 ay önce 449 Okunma
MAKALE Gıdaların dondurularak saklanması muhafaza yöntemleri arasında ürünün taze haline en yakın olandır. Öncelikli amaç mevsiminde taze olarak toplanan sebze ve meyvelerin dondurularak saklanması neticesinde mevsim dışında da tüketilmelerine olanak sağlanmasıdır.  Ancak günümüzün sosyoekonomik gelişmeleri, insanların çalışma yaşamında daha uzun saatler yer alması, taze sebze meyve ürünlerinin mevsim dışında pahalı olması ve bazı ürünlerin mevsim dışında yetişmiyor olması, kullanımdaki pratiklikleri sebebiyle donuk gıdalara talep artmıştır. Bununla beraber raf ömrü en kısa gıda maddelerinden olan kırmızı et, beyaz et ve deniz ürünlerinin de tüketim ömürlerini uzatabilmek için dondurulması yöntemi uygulanmaktadır.  
Donuk gıdalarla ilgili en çok kafa karıştıran nokta dondurmak ve donuk saklamaktır. Makale'nin
MAKALE Türkiye’de 1 hektarlık ekili alanda 2015’te 1,63 kilo tarım ilacı kullanılırken, bu rakamın 2,1 kiloya ulaştığına değinen AGE Bilişim Genel Müdürü Emre Özden, “4 yıl gibi kısa bir sürede tarım ilacı kullanımının %29 artması, gıda güvenliğiyle ilgili ciddi endişeler doğuruyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerini inceleyen AGE Bilişim’e göre, Türkiye’de 1 hektarlık ekili alan için kullanılan tarım ilacı miktarı, son 4 yılda %29 artarak 2 kilogramı aştı. Merdiven altı üretilen ilaçların bilinçsiz kullanımı, tarım arazilerinin verimliliğine, canlı yaşamına ve yeraltı sularına büyük zarar veriyor. Makale'nin

Mikrobiyolojik Tanımlar

6 ay önce 902 Okunma
MAKALE Halofilik bakteri/Halophilic: Tuz sever. Yüksek tuz (Sodyum klorür-NaCl) konsantrasyonunu seven.  Gelişmesi için tuzlu ortama ihtiyaç duyan. Örneğin, deniz ürünleri kaynaklı gıda zehirlenmesine yol açabilen Vibrio parahaemolyticus, sindirim kanalında rahatsızlıklara neden olan tipik bir halofilik bakteridir.

Halotolerant: Yüksek tuz konsantrasyonuna dayanıklı. Fazla tuzlu ortamlarda dahi canlılığını koruyabilen.

Ozmofilik/Osmophile: Yüksek şeker konsantrasyonunu seven. Özellikle mayalar ozmofil canlılar olup, bakterilerin gelişimi için müsait olmayan düşük su aktivitesindeki şekerli ortamlarda raatlıkla gelişebilirler. Bakteriler 0.9 aw (su aktivitesi) altında gelişemezken, ozmofilik mayalar 0.6 aw değerlerinde dahi gelişim gösterebilirler.
Ör. Makale'nin

Probiyotik Hakkında Herşey

6 ay önce 818 Okunma
MAKALE PROBİYOTİK NEDİR?

Probiyotikler, sindirim sisteminde belli sayılarda bulunan ve temel beslenmenin yanında sağlık açısından yararlı olan canlı organizmalardır. Birleşik FAO/WHO Sağlık ve Beslenme Uzman Danışma Kurulu’nun yapmış olduğu tanıma göre probiyotikler; “Uygun miktarlarda alındıklarında konak canlının sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayan canlı mikroorganizmalardır.” (2)

Probiyotik Mikroorganizmalar Nelerdir? Canlı mikrobiyal gıda katkıları olarak probiyotiklerin en bilinenleri laktik asit bakterileri ve bifidobakterlerdir.
Patojen ve toksik olmayan bu mikroorganizmalar depolama sırasında üründe canlılığını koruduğu ve tüketim sonrası insanların metabolizmasında yer aldığı ölçüde yararı artmaktadır. Makale'nin
MAKALE Pastırmada Görülebilecek Bozuklukları Şu Şekildedir :

1. Görünüm bozuklukları : Yüzeyde aşırı kıvrılmalar,aşırı yağlılık,büzülmeler ve şekil bozukluklarının oluşması ile karakterizedir.

2. Tekstür(Kıvam) bozuklukları: Pastırmanın aşırı sert olması ve gevşek olmamasıdır.Hatalı kurutma ve hatalı et seçiminden kaynaklanır.

3. Renk bozukluğu: Yetersiz renk oluşumu,iç ve dış kesit yüzeyi arasında farklılığın olmasıdır.Hatalı et seçimi,hatalı kurutma ve çemen bileşiminin iyi ayarlananaması.

4. Koku ve lezzet değişiklikleri: Hatalı et seçimi,çemen bileşiminin iyi ayarlanamaması,olgunlaştırma ve kurutma hatalarından kaynaklanır.

5. Küflenmeler: Yüzeyde çeşitli renklerde(beyaz,sarı,yeşil vb)küflenmelerin oluşmasıdır.

6. Makale'nin
MAKALE İzmir’de düzenlenen 2. Ulusal Sütçülük Kongresi Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, “Süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlarla etkin mücadele sağlanmalı” vurgusu öne çıktı.

Ege Üniversitesi Süt Teknolojisi Bölümü ev sahipliğinde 25–26 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 2. Ulusal Sütçülük Kongresi, özel sektör ve bilim dünyasını buluşturdu.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu Genel Sekreteri de katıldı

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı Vekili Prof. Dr Harun Raşit Uysal’ın yaptığı Kongre’ye, Üniversite, Bakanlık ve Sanayiden 400’e yakın kişi katıldı. Makale'nin
MAKALE Fonksiyonel besin: Sağlıklı beslenmeye bir katkıda bulunan, aynı zamanda iyi hal ve sağlığı geliştirip hastalık riskini azaltıcı potansiyel bir etkiye sahip olan besinlerdir. Fonksiyonel gıdaların gelişimi yaşlanan nüfus, artan sağlık harcamaları, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde bireysel etkinlik, sağlık bakımında özerklik, diyetin hastalık sıklığını ve seyrini özgü artan bilimsel çalışmalar, beslenme alışkanlıklarının değişimi ile başlamıştır ve halen keşfedilmeyi bekleyen fonksiyonel öğeler üzerinde araştırmalar sürmektedir. Fonksiyonel besinlerin vücut fonksiyonlarında yararlı etkileri olduğu birçok bilimsel araştırma sonucunda kanıtlanmıştır. Fonksiyonel Gıdalar Hakkında; - Fonksiyonel gıda teriminin doğum yeri Japonya’dır.
- Dünyada bu tip gıdaları tanımlamak için birçok terim kullanılmaktadır. Makale'nin